Lerikomp Wojciech Świsłowski

Idź do spisu treści

Menu główne

Magazyn

Oferta
 • szeroka gama dokumentów obrotowych dla potrzeb pełnej obsługi gospodarki materiałowej i towarowej,

 • wycena rozchodu wg. ceny ewidencyjnej, detalicznej lub rzeczywistej zakupu,

 • automatyczna wymiana danych pomiędzy jednostkami terenowymi a zwłaszcza placówkami handlu detalicznego (przesunięcia międzymagazynowe, zamówienia wewnętrzne) w oparciu o bazę centralną modułu LERI-SOF,

 • automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie zadanych parametrów lub innych dokumentów,

 • współpraca z kolektorami danych - automatyzacja inwentaryzacji, przyjęć,

 • wsparcie prowadzenia sprzedaży - rozrachunki lokalne, zaliczki, faktury pro-forma, indywidualne cenniki, zamówienia od klientów, fakturowanie zbiorcze,

 • wsparcie działu zakupu towarów - awizacja kupiecka, zamówienia do dostawców,

 • rejestracja usług, zleceń usługowych i automatyzacja fakturowania usług,

 • opcjonalnie rozszerzenie o fakturowanie międzynarodowych usług transportowych,

 • fakturowanie wewnętrzne, rozliczenie usług wewnętrznych i zleceń serwisowych,

 • ponad 100 wybudowanych analiz i raportów, eksport danych,

 • wymiana danych (zamówienia i dostawy) z kontrahentami zewnętrznymi, zamówienia franczyzowe,

 • współpraca z systemem WMS, indywidualnie przygotowywanym modułem planowania i rozliczenia produkcji,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego