Lerikomp Wojciech Świsłowski

Idź do spisu treści

Menu główne

LERI-SOF

Oferta
 • moduł modyfikowany dla każdego klienta indywidualnie,

 • gromadzenie danych handlowych w skali całego przedsiębiorstwa,

 • ewidencja kontrahentów biznesowych i kontaktów z nimi,

 • ewidencja umów handlowych, ich realizacji i obrotów handlowych z nimi związanymi,

 • rozliczenie premii posprzedażnej, fakturowanie usług marketingowych,

 • zarządzanie centralną bazą towarową, kategoryzacja towarów,

 • centralna ewidencja i kontrola cen zakupu i cen sprzedaży

 • ewidencja i rozliczanie akcji promocyjnych, gazetek, akcji bilbordowych,

 • tworzenie danych do zdalnego zarządzania akcjami promocyjnymi w placówkach handlu detalicznego,

 • zarządzanie awizacjami handlowymi - przesyłanie danych domodułu MARKET i MAGAZYN,

 • przekrojowe raportowania sprzedaży dla całego przedsiębiorstwa,

 • dostęp do kopii dokumentów handlowych placówek terenowych tworzonej w bazie centralnej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego